RƯỢU VANG Ý LU FUNARE ROSSO

Rượu vang đỏ Ý ‘Lu Funare’ từ Cantine di Camillo ở Abruzzo là rượu vang IGP Terre di Chieti. Rượu vang đỏ bao gồm Merlot (50%), Pinot Nero (30%) và Cabernet Sauvignon (20%).